Witamy serdecznie na stronie firmy doradczo - szkoleniowej HitRate,
nasza firma specjalizuje się we współpracy z działami sprzedaży.

Na rynku szkoleń bez większego wysiłku można znaleźć wiele firm szkoleniowo-doradczych gotowych do współpracy w każdym zakresie działalności przedsiębiorstwa. W naszej ocenie podstawą skutecznych szkoleń i doradztwa biznesowego jest specjalizacja. Dlatego nasza firma specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie biznesowym dla działów sprzedaży.

Działalność ta obejmuje takie obszary jak:
- szkolenia oraz sesje treningowe dla menedżerów średniego i wyższego szczebla dotyczące
  efektywnych technik zarządzania w dziale sprzedaży,
- szkolenia grupowe oraz treningi indywidualne dla pracowników działów sprzedaży bezpośrednio
  odpowiedzialnych za realizację planów sprzedażowych,
- doradztwo i pomoc w projektowaniu standardów pracy działów sprzedaży oraz opracowanie i analiza
  kompetencji pracowników, istotnych dla realizacji celów biznesowych.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą,
Tomek Krzeszowski-Waloszek, Arek Szmiel
Zespół HitRate.pl

Jak często udało Ci się zaobserwować, że proste i na pierwszy rzut oka łatwe zadania nie są realizowane przez Twoich sprzedawców czy przedstawicieli handlowych? Zdarza się, że zadanie jest  realizowane tylko częściowo, albo odwrotnie do zamierzonego celu, a my nie możemy wyjść z „podziwu”, dlaczego doświadczony przedstawiciel handlowy próbował realizować zadanie wbrew zdrowemu rozsądkowi i sam nie skorygował swoich działań.  Diagnoza wydaje się być prosta – nierozumny, leniwy, zdemotywowany  pracownik.  Z drugiej strony brak realizacji drobnych zadań ma niewielkie znaczenie  w porównaniu  z naszym najważniejszym celem jakim jest  sprzedaż.
Ten rodzaj myślenia, jak wynika z mojego doświadczenia, często towarzyszy kierownikom  średniego i wyższego szczebla, a przyczyny są różne.  Główną jest ta, że ich przełożeni myślą podobnie. Dlaczego w mojej ocenie tak wiele w sprzedaży zależy od zarządzania? Po pierwsze: jakość pracy i poziom realizacji celów w przypadku poprawnie zrekrutowanego  pracownika  w największej mierze zależy od jakości zarządzania tym pracownikiem. Od reguł oczywiście istnieją wyjątki. Znam przypadki „gwiazd” silnie świecących w sprzedaży, które przy minimalnym wysiłku kierownika, osiągały bardzo dobre wyniki i dopiero po pewnym czasie okazywało się, że sprzedaż była sztucznie pompowana, a co najważniejsze brak było jakichkolwiek pozytywnych zmian na rynku tego sprzedawcy.

Czy istnieje związek pomiędzy rozwiniętymi kompetencjami miękkimi a sukcesem w zarządzaniu? A jeżeli taki związek istnieje, to które z tych kompetencji są ważniejsze, a które mniej ważne? I pytanie: jak skutecznie doskonalić i rozwijać kompetencje u menedżerów? W serii artykułów stanowiących streszczenie mojej pracy dyplomowej napisanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dotyczącą znaczenia kompetencji miękkich w zarządzaniu, poszukam odpowiedzi na postawione wyżej pytania.
Na początku warto raz jeszcze zdefiniować najbardziej elementarne pojęcia: kompetencje miękkie i zarządzanie.
I tak pojęcie kompetencji miękkich (ang. soft skills) to ogólny termin na określenie zbioru umiejętności osobistych oraz społecznych. Kompetencje miękkie mają dwa wymiary funkcjonalne dotyczące zarządzania sobą (kompetencje osobiste) oraz wysokiej skuteczności interpersonalnej (kompetencje społeczne). W ramach biznesowych kompetencji osobistych mówi się o tych cechach, które skutecznie przyczyniają się do rozpoczynania zadań, podtrzymania własnej motywacji do ich wykonania oraz doprowadzania stopnia ich realizacji do wyznaczonego celu. Wymienić tu należy samomotywację, odporność na stres, proaktywność.

Jak znaleźć na rynku dobre szkolenie menedżerskie? Jak znaleźć i dobrać szkolenie, które spełni oczywisty i najważniejszy cel – przełoży się na bardziej efektywną realizację zadań, a w konsekwencji złożonych celów i strategii prowadzącej do zysków?
W tej części chciałbym zaprezentować nasz – mój i Arka – sposób rozumienie i tworzenia dobrego szkolenia menedżerskiego. Dla mnie osobiście dobre szkolenie to szkolenie skuteczne, przynoszące zauważalne efekty i skutki.
Na rynku usług szkoleniowych istnieje wiele firm oferujących kompleksowe szkolenia dla menedżerów, których reklamowaną korzyścią jest znane hasło: „szkolenia szyte na miarę”. Za istotę tego typu szkoleń firmy doradcze przyjmują właśnie diagnozę potrzeb szkoleniowych. Niestety na polskim rynku usług szkoleniowych funkcjonują firmy, traktujące zmianę nazwy obsługiwanej firmy w stopce gotowego programu szkoleniowego za „szycie na miarę”. Tymczasem organizacje różnią się między sobą strategiami, a co za tym idzie również celami oraz wynikającymi z nich zadaniami. W ramach różnic znaczenie będzie miał także zakres kompetencji .
Nasza propozycja identyfikacji najważniejszych obszarów szkolenia opiera się na modelu zaprezentowanym w drugiej części artykułu.